Ảnh ngẫu nhiên

E6_Unit_12_B5_p128.flv 25x35_DKien2.jpg 535587_346776165442251_1103757000_n5.jpg Anh_nghe_thuat7.jpg Mauchuvietbangchuhoadung.png IMG_0591.jpg 20x30IMG_5915.jpg 20x30_IMG_59141.jpg Tinh_say_loan_10.swf F_DH_Bien.swf Bien_nho_Ha_Long.swf AB_K5_2.swf PhongIMG_097860X40.jpg 2IMG_KT09118x13.jpg 2x_IMG_13X18041.jpg Ve_day_nghe_em.swf IMG_0454.jpg IMG_0413.jpg IMG_0385.jpg IMG_0377.jpg

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên


  LIÊN KẾT WRBSITE

  Bạn bè

  BLog GV2

  Chào mừng quý vị đến với website của Nguyễn Xuân Kiên

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  QĐ về việc nâng lương CC

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Xuân Kiên (trang riêng)
  Ngày gửi: 08h:14' 07-08-2010
  Dung lượng: 40.5 KB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT TP BN
  TRƯỜNG THCS Phong khê


  Số: /QĐ-THCSPK
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  PK , ngày tháng năm 2009
  
  
  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc nâng lương viên chức.

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Phong khê
  Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, ban hành kèm theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  Căn cứ Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức được ban hành theo Quyết định số 59/2008/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2008 của UBND tỉnh Bắc Ninh; căn cứ Quyết định số 139/2008/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2008 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức được ban hành theo Quyết định số 59/2008/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2008 của UBND tỉnh Bắc Ninh;
  Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
  Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức;
  Căn cứ Thông tư số 04/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức;
  Xét đề nghị của Tổ trưởng Tổ Văn phòng Trường trung học cơ sở phong Khê

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Nâng bậc lương cho viên chức «hoten», «t_cvhnay» «ten_donvi», ngạch «t_ngcchuc», Mã số «mangcchucCu» :
  Từ bậc: «bacluongCu», hệ số: «hsluongCu» cộng «vuotkhungCu»% phụ cấp thâm niên vượt khung, hưởng từ ngày «htuCu»,
  Lên bậc: «bacluong», hệ số: «hsluong» cộng «vuotkhung»% phụ cấp thâm niên vượt khung kể từ ngày «htu» .
  Mốc tính nâng lương lần sau là ngày «htu» .
  Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.
  Ông (Bà) Tổ trưởng tổ Văn phòng và viên chức có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

  Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
  Như điều 2;
  Phòng GD&ĐT (b/c);
  Lưu VT.


  Nguyễn Xuân Kiên
   
  Gửi ý kiến

  Danh lam thắng cảnh

  Flash CBQL THCS Phong Khê 1968-2012